Vækstkapital

Når realisering af ambitionerne kræver vækstkapital og sparring

Har du vækstplaner eller opkøbstanker som kræver kapital og sparring? Vi bidrager med kapital og mange års erfaring med både organisk vækst og opkøb.

To medarbejdere fra Dansk Ejerkapital taler sammen på et kontor

Om du vil vokse organisk eller købe en konkurrent hjælper vi med kapital og sparring – også til bedre rammer og samarbejde med banken.

Dansk Ejerkapital har 30 års erfaring med at indfri virksomheders potentiale ved tilførsel af vækstkapital og sparring. Altid som minoritetsaktionær.

Vi tror på, at du som ejerleder skal have kontrollen til fortsat at drive virksomheden, men også på, at du med vores kompetencer og erfaring i ryggen står stærkere ift. at udvikle selskabet.

Vi får mellem 100 og 200 henvendelser omkring investeringsmuligheder hvert år. Derfor er noget af det vigtigste for os, at vi har en god fornemmelse for dig og din forretning efter den indledende snak om dine ambitioner og muligheder. Ligesom du selvsagt skal have samme gode mavefornemmelse omkring et samarbejde med os.

I vores cases nedenfor kan du læse mere om hvordan vi arbejder med vækstkapital og de resultater, vi har været med til at skabe for virksomhederne og deres ejerledere.

Sådan investerer vi i din vækst

Minoritetsaktionær

Vi investerer i virksomheder og ejerledere, som vi tror på. Derfor er det vigtigt for os, at du/I som ledelse bevarer en betydelig ejerandel virksomheden og dens DNA.

Vækstpotentiale

Vi hjælper dig med kapital til at realisere den fremtidige vækst i virksomheden. Derfor skal der være et potentiale for vækst i din virksomhed og i din branche.

Tæt på det strategiske. Langt fra det operationelle

Den daglige drift af virksomheden blander vi os sjældent i. Vi kommer med den strategiske sparring, kompetence og netværk, der skal sikre den langsigtede udvikling af din virksomhed over en årrække, frem mod et fælles mål og et defineret exit, som vi skal være enige om.

Ingen skabelonløsninger

Din virksomhed er unik, og det ved vi. Derfor kommer vi aldrig med nøglefærdige planer, men udvikler og afstemmer sammen, med udgangspunkt i jeres behov og vores erfaring.