Generationsskifte

Generationsskifte med ro i maven

Vi bidrager med finansiering og sparring til generationsskifte af din virksomhed - til ledelsen eller inden for familien.

Dansk Ejerkapital Afspil film
×

Generationsskifte er en stor ting. I mange tilfælde er det et livsværk, der skifter hænder, og det kan være svært at overskue processen. Men med den rigtige partner i ryggen kan generationsskiftet gennemføres uden turbulens for ejerlederen, den eller de nye ejere, og virksomhedens drift.

Finansiering af et generationsskifte handler i høj grad om tillid og fleksibilitet. Tillid til, at vi som partner kan sikre en god løsning, der også sikrer kapitalisering på den værdi, du har skabt i virksomheden. Og fleksibilitet omkring, hvordan vi skruer modellen sammen, så vi både tilgodeser ønsker om ejerandele og sikrer, at virksomheden har kapital til den fortsatte drift og vækst.

Når vi hjælper virksomheder med finansiering af et generationsskifte, lægger vi en plan for processen, som vi i fællesskab afstemmer. Planen lader jer se hvornår i processen, der sker hvad, og redegør selvfølgelig for ansvarsområderne for hver part i generationsskiftet. Således står virksomheden og den eller de nye ejere endnu stærkere, når processen er gennemført.

Sådan hjælper vi jer med generationsskiftet

Ingen skabelonløsninger

Din virksomhed er unik, og det ved vi. Derfor kommer vi aldrig med nøglefærdige planer, men udvikler og afstemmer sammen, med udgangspunkt i vores erfaring.

Solid og erfaren partner

Vi har været trinbræt og sparringspartner for hundredevis af både til- og fratrædende ejerledere i løbet af de sidste 30 år. Vi kender processen, og derfor kan vi være proaktive og konkrete i samarbejdet – både før, under og efter overdragelse.

Tro på ledelsen

Noget af det vigtigste for os er, at vi tror på dig og virksomheden. Det er dét, vi bygger på. Derfor er vi altid minoritetsinvestor, og vi har ingen intention om at lave om på virksomhedens DNA.