Danmarks første kapitalfond

Mere end 150 investeringer i SMV'er siden 1994

Som Danmarks første egentlige kapitalfond og med 30 år i branchen, tør vi godt sige, at vi har tacklet børnesygdommene. Vi har fundet den fremgangsmåde, vi oplever, er bedst i forhold til at skabe værdi for både vores investorer og de virksomheder og ledelser, vi investerer i.

Dansk Ejerkapital Afspil film
×
Trappeopgang ved Dansk Ejerkapital med to medarbejdere

I dag kender du os som Dansk Ejerkapital, men det har vi ikke altid kaldt os selv.

I 1994 blev vi født under navnet Industri Udvikling. Vores stifter, Lars Blavnsfeldt, skabte en af Danmarks første investeringsselskaber målrettet unoterede aktier i ejerledede virksomheder. Dengang hed det ikke en kapitalfond, men siden er branchen vokset og især majoritets-kapitalfondene er blevet mange. Vi er stadig den eneste rendyrkede minoritetsinvestor i Danmark.

Gennem 30 år i branchen, erfaring fra oprettelsen af fem fonde og gennemførelsen af mere end 150 investeringer har vi flyttet os markant. Også selvom nogle ting er, som de altid har været. Vores fokus er vækst og afkast målrettet den størrelse og type af virksomheder, vi har haft mest succes med - og som udgør rygraden i dansk økonomi - nemlig mindre og mellemstore ejerledede virksomheder.

Vi har i dag et erfarent og målrettet team af medarbejdere. Vi er meget klare og specifikke, når vi screener virksomheder og ikke mindst de ledelser og ejerledere, vi gerne vil investere i og samarbejde med. Vores erfaring har lært os, at det bedste resultat kommer, når man er ærlig og lægger tingene på bordet fra start.

Derfor kan man som ejerleder også forvente, at vi er meget aktive i samarbejdet omkring udvikling af den rigtige fælles strategi, implementeringen af den i løbet af det fælles ejerskab, samt ultimativt planen for et fælles exit, når tiden er til det.

I dag er vi Dansk Ejerkapital. Og der skal ikke være nogen tvivl om, at vi opleves anderledes end de fleste andre kapitalfonde på det danske marked.