MBO

Bladt Industries A/S: Succesrig vækstrejse og exit

I ti år var Dansk Ejerkapital del af Bladt Industries' imponerende vækstrejse. Rejsen understregede, at det nogle gange betaler sig at holde ved, selvom udfordringerne står i kø.

Bladt industries platform

Dansk Ejerkapital blev investor i Bladt Industries i 2001. Året før havde Bladt Industries realiseret et underskud på 12 mio.kr. før skat, og samtidig var der udtænkt en plan, der skulle omstille virksomheden til større og mere effektiv produktion af vindmølletårne og -fundamenter. Det krævede likviditet.

Kun et par år senere opstod yderligere kapitalbehov. Lavt aktivitetsniveau kombineret med disput om et par større projekter, betød at aktionærerne igen blev anmodet om at tilføre penge til selskabet. Samtidig skulle der findes en ny adm. direktør, og Peter Rindebæk, der indtil da havde været teknisk direktør, fik posten, som han bestred i en årrække.

Med ledelsesskiftet lagdes en væsentlig del af grundlaget for selskabets kommende succesfulde udvikling. Aktionærerne kvitterede herfor ved i 2007 at invitere Peter Rindebæk og den øvrige ledelse med ind i ejerkredsen.

Bladt Industries er således også et eksempel på, at man skal være varsom med at afskrive en virksomheds muligheder: Når problemerne er allestedsnærværende og allerstørst kan man være tilbøjelig til at tænke, at det kommer der aldrig noget godt ud af. Bladt Industries har krævet flere kapitaltilførsler undervejs, og flere har da også været usikre på om tilførsel af yderligere midler var risikoen værd eller, om virksomheden skulle have lov til at gå konkurs. Bladt Industries har vist, at det – også økonomisk – kan betale sig at slås for en virksomheds fortsatte eksistens.

Ti års rejse endte i salg til kapitalfond
I sommeren 2009 blev det meldt ud, at Bladt Industries var til salg. På grund af virksomhedens størrelse og med forventning om, at det ville blive en ganske langvarig og dybdeborende proces, blev det besluttet at lade en ekstern mægler – i dette tilfælde PriceWaterhouse – forestå salgsprocessen. Der blev udarbejdet salgsprospekt, og adskillige potentielle købere var på banen.

Processen blev lang. Potentielle købere kom til, faldt fra og kom i visse tilfælde til igen. I marts 2012 blev der skrevet under på aftalerne, og Bladt Industries blev solgt til kapitalfonden Nordic Capital.

For de involverede parter, herunder den daglige ledelse af selskabet, har salget af Bladt Industries selvfølgelig været en stor økonomisk gevinst. Også for Dansk Ejerkapital har de gentagne investeringer i virksomheden – hvorved ejerandelen jo også i nogle tilfælde blev øget – givet stor økonomisk gevinst: pengene er kommet mere end 10 gange tilbage, og der er realiseret en IRR på mere end 40% – rigtig flot over en 10-årig periode.