Bladt industries logo i hvid

Bladt Industries A/S

Bladt Industries producerer store stålkonstruktioner, primært til anvendelse på havet. Virksomhedens speciale er fundamenter og overgangsstykker til havvindmøller.

Baggrund

Bladt havde i år 2000 haft et underskud på 12 mio. kr. før skat, og havde derfor brug for likviditet. Dansk Ejerkapital blev anmodet om at tilføre kapital sammen med Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

 

Udvikling

Bladt Industries producerede i de første år af IU’s medejerskab fortsat platforme til olieproduktionen i Nordsøen. Det besluttedes at flytte aktiviteten over mod produktion af fundamenter til havvindmøller. Det blev sammen med et skift på direktørposten til en stor succes. Bladt Industries blev i løbet af IU’s ejerperiode til verdens førende på sit felt, med en meget tilfredsstillende indtjening.

 

Exit

En lang salgsproces med PWC som rådgiver endte med at Nordic Capital i 2012 købet virksomheden.

Bladt Industries A/S

Beliggenhed

Ålborg

Ejerandel

20,8%

Investeringsår

2001

Exit

2012

Lars Blavnsfeldt
Partner & advisor
+45 23 31 46 15
lb@danskejerkapital.dk
Kontakt mig