Vækstkapital

Confac A/S: Vækstrejse og salg til stifterne

De spæde år i Confac var præget af Finanskrisen, men virksomheden fik sammen med Dansk Ejerkapital vendt nedtur til optur, hvorefter stifterne købte virksomheden tilbage.

Confac som porteføljevirksomhed

Confac blev stiftet i 2007 af Erling, Peter, Verner og Frank. Alle fire var ansatte inden for byggebranchen, men havde et ønske om at etablere og drive egen fabrik. Samtidig havde de tanker om, at produktion af betonelementer kunne tilrettelægges mere effektivt end på de traditionelle fabrikker.

Resultatet blev etableringen af Confac. Et alternativt og mere fleksibelt produktionslayout blev fastlagt, og byggeri af fabrikken sat i værk Virksomheden var klar til at påbgynde produktion i maj 2008, og nåede lige at komme i gang, da finanskrisen kom buldrende. Efterspørgslen efter betonelementer faldt voldsomt.

Confac kontaktede Dansk Ejerkapital i midten af 2010. Selskabet havde nu givet underskud i to år, men mente at kunne se ind i bedre tider. De overbeviste i hvert fald Dansk Ejerkapital om, at stigende omsætning og positive bundlinjetal var inden for rækkevidde. Det viste sig også at være korrekt.

Flot vækst resulterede i vellykket exit til stifterne
I 2014 fik Dansk Ejerkapital en henvendelse fra en virksomhed inden for byggebranchen, der kunne være interesseret i at købe sig ind i Confac. Også de havde fået øjnene op for den konkurrencedygtighed, der lå i selskabet. Det at invitere en fra branchen ind som investor blev diskuteret noget, og fordele og ulemper vejet op mod hinanden. Det viste sig, at det nok ikke var en fordel med denne løsning, og i hvert fald var det ikke ledelsens foretrukne model.

I diskussionerne omkring dette blev det også klart for ledelsen, at de egentlig gerne ville eje selskabet selv og fremover være rene ejerledere. Med den baggrund blev denne mulighed diskuteret, og det endte med, at de fire stiftere købte Dansk Ejerkapitals aktier.

Dansk Ejerkapital nåede således at være medejer af Confac i fire år. Gennem de fire år beviste virksomheden, at den havde et godt og konkurrencedygtigt forretningsgrundlag, og resultater på -5 mio.kr. blev vendt til et resultat på +5 mio.kr.