Metode og tilgang

Investering der er til at forstå

Vi er ikke som kapitalfonde er flest. Vores tilgang er ærlig, professionel og i øjenhøjde – og altid med udgangspunkt i et fælles mål og værdisæt.

Dansk Ejerkapital Afspil film
×
26
Virksomheder i portefølje
6,0 mia.
Omsætning i porteføljevirksomheder
150+
Investeringer siden 1994
7.700+
Ansatte i porteføljevirksomheder

En typisk investeringsproces

Ingen gør det helt som os. Vi tilstræber altid en simpel og ligetil proces – fra første kontakt til partnerskabet begynder.

Dansk ejerkapital model - 4 faser
1. Første kontakt

Vi tilstræber altid en simpel og ligetil proces – fra første kontakt til partnerskabet begynder.

 • Første kontakt er ofte en opringning fra ejerlederen eller MBO-kandidaten selv. Andre gange er det hans/hendes revisor, advokat, bank eller bestyrelsesmedlem
 • Efter et møde eller to har vi hver især vurderet om der er kemi og grobund for et samarbejde, og vi ser om vi kan blive enige på pris, model og målsætning for et fælles ejerskab
 • Derpå laver vi en light due dilligence om selskabet, ledelsen, marked, kunder, konkurrenter og leverandører, og vi får udarbejdet aftalesæt som grundlag for investeringen og samarbejdet mod det fælles mål
2. Opstart

Vi kommer godt fra start på samarbejdet og udviklingsrejsen, og skaber en fælles plan for at nå vores fælles målsætning

 • Ifm. investering har vi i fællesskab valgt en bestyrelse, som kan give os den rigtige sparring og konkret erfaring til virksomhedens udviklingsrejse
 • Ledelsen og bestyrelsen samles om at forme strategiplan og konkrete initiativer som skal bringe selskabet mod den fælles målsætning
 • Fra Dansk Ejerkapital bidrager vi aktivt til at skabe de rette rammer og sammenhæng i strategiarbejdet, og vi bidrager med helt konkrete input til at løse de nøgleudfordringer som selskabet står overfor
 • Det er ledelsen der skaber og driver strategiplanen, mens vi i Dansk Ejerkapital har god erfaring for hvad der virker i praksis, og hvilke eksterne eksperter der evt. kan hjælpe på udvalgte områder
 • Efter drøftelse og vedtagelse af strategiplanen, har vi den fælles plan som grundlag og initiativliste til brug i det løbende samarbejde
3. Løbende samarbejde

Samarbejdet foregår primært gennem godt samarbejde i bestyrelsen, og ved løbende sparring mellem ejerlederne og Dansk Ejerkapital efter behov

 • Samarbejdet mellem ledelsen og bestyrelsen skal skabe værdi for ledelsen og for selskabet – det har vi øje for og ofte det ejerlederen skal vænne sig til
 • Oftest 4-6 bestyrelsesmøder om året, samt 1 strategidag og evt. anden temadag
 • Ejerlederen og formanden skal gerne have den tætteste dialog og sparre på telefon eller fysisk i et rimeligt fast mønster – f.eks. hver 14. dag
 • Bestyrelsen og Dansk Ejerkapital rykker gerne tættere på ved f.eks. opkøb, større investeringer eller andre discipliner som ledelsen kan ønske sparring til – og det samme er tilfældet ved kriser og sygdomstilfælde
 • Dansk Ejerkapital organiserer løbende inspirationssessions for porteføljeselskaberne og skaber sparring mellem relevante selskaber og ledelser
 • Månedsrapportering foregår internt i selskabet og bestyrelsen, og Dansk Ejerkapital modtager en ensartet kvartalsrapportering fra selskaberne
 • I løbet af det fælles ejerskab drøfter ejerlederen og Dansk Ejerkapital vigtig forberedelse og forhold frem mod exit – ikke mindst om ejerlederen ønsker at fortsætte som adm. direktør efter fælles salg af aktier
4. Fælles exit

Efter udvikling af virksomheden til næste niveau er vores fælles mål at sælge hele eller majoriteten af selskabet til en industriel eller finansiel spiller som kan udvikle virksomheden videre – ejerlederen kan fint fortsætte i selskabet og som delejer

 • I det løbende samarbejde har vi naturligt arbejdet på at gøre selskabet mere robust og selvstændigt levedygtigt – på f.eks. ledelse, operationelt, kommercielt, finansielt, ESG-mæssigt, rapportering, mm.
 • Hertil har vi løbende målsætning og retning for den videre udvikling af selskabet, hvilket er værdifuldt for nuværende og potentielle nye ejere
 • Den fælles exit sker oftest 3-8 år efter vores investering, og selve exitprocessen tager gerne 3-9 måneder fra start til det nye ejerskab begynder
 • I Dansk Ejerkapital har vi lang erfaring med succeser og udfordringer i salgsprocesser, herunder hvordan vi opnår bedste match til ny ejerkreds og fortsat ledelse – og hvordan vi hvordan vi bedst muligt skærmer ledelsen undervejs i salgsprocessen
 • I de fleste tilfælde ønsker både ejerlederen og den nye majoritetsejer at ejerlederen forbliver i selskabet i en årrække efter den fælles exit med Dansk Ejerkapital. Dette har vi forberedt os på i ledelsessammensætningen op til exit. Ofte er der mulighed for at ejerlederen kan geninvestere en del af sit exitprovenu i det nye ejerskab og dermed have en ejerandel og videre upside.

Vores investeringsfokus

Vi investerer i veldrevne og skalérbare virksomheder med dygtige, ambitiøse ejerledere i forbindelse med kapitalbehov og vækstambitioner

Vi investerer i veldrevne virksomheder med omsætning 75-500 mio.kr., driftsindtjening mellem 10 og 50 mio.kr. – og en væsentlig vækstambition.
Vi er ikke låst til bestemte brancher - vi investerer i et utal af nicher inden for teknologi, produktion, handel og service. Ofte business-to-business-virksomheder.
Investering sker typisk ved kapitalindskud i selskabet, ved køb af aktier fra eksisterende ejere, eller en kombination heraf.
Vi bruger et lavere niveau af gæld end majoritetsfondene gør, da vores erfaring er, at høj gældsætning ikke forenes godt med vores type af selskaber, ejerledere og os selv.
Mangeårige samarbejder med de førende banker kan hjælpe til en god dialog og vilkår for selskabet.