Generationsskifte

Bramidan A/S: Nichevirksomhed med globalt udsyn

Med udsigt til et generationsskifte og ikke mindst en mere eksportorienteret udvikling af virksomheden valgte Bramidan i 2004 at få Dansk Ejerkapital med som minoritetsinvestor.

Bramidan som porteføljevirksomhed

Bramidan udvikler, producerer og sælger ballepressere, der anvendes til sammenpresning af genanvendeligt affald. Ballepresserne anvendes typisk i detailhandelsbutikker, hvor de bruges til sammenpresning af papir-, pap- og plastemballage, men findes også i ganske mange industrivirksomheder.

Selskabet er inden for sit forretningsområde en af tre verdensomspændende spillere, der tilsammen dækker 30-40 pct. af markedet. De to store konkurrenter er betydeligt større selskaber end Bramidan, da de også involverer sig i flere andre forretningssegmenter, men altså mindre dedikerede til lige præcis ballepressere.

Bramidan får en del af komponenterne i en ballepresser leveret fra underleverandører, men svejser selv de færdige produkter op og monterer diverse udstyr. Produkterne sælges dels i Danmark og dels over resten af kloden; så fjerne områder som Australien og Sydafrika er betydende markeder for Bramidan, og senest har selskabet åbnet kontor i USA. Selskabet har gennem adskillige år haft salgs-datterselskaber i Holland og Polen, og har som nævnt også åbnet kontor i USA.

Dansk Ejerkapital blev introduceret for Bramidan i 2004. Selskabet stod foran et generationsskifte, og der skulle samtidig åbnes op for en mere eksportorienteret udvikling af virksomheden. Løsningen blev, at Dansk Ejerkapital købte 40 pct. af aktierne, mens den ny-udnævnte direktør tegnede sig for 20 pct. De oprindelige ejere fortsatte med en 40 pct. ejerandel, der dog inden for det første år blev reduceret til 30 pct., da de resterende aktier blev solgt til en gruppe af fire ledende medarbejdere.

I løbet af 2014 fik Dansk Ejerkapital henvendelse fra ikke mindre end tre danske kapitalfonde, der syntes, at virksomheden Bramidan så interessant ud, og måske kunne være et opkøbsemne for dem. Ikke mærkeligt, for Bramidan falder lige i midten af den type virksomheder, som kapitalfondene synes er interessante: en eksportorienteret nichevirksomhed, der står særdeles stærkt inden for sit specifikke produktområde.

I perioden 2004 til 2014 har Bramidan konstant øget sin omsætning, dog med et mindre tilbageslag i forbindelse med finanskrisen, hvor såvel omsætning som bundlinie blev reduceret. Det er lykkedes at fortsætte væksten efter krisen, og bundlinjen blev reetableret. Med det stærke fundament, som Bramidan har skabt, ligger grundlaget for at kunne vækste yderligere, såvel på toplinie som på bundlinie.

Det potentiale havde også kapitalfondene set, og det var det, der vakte deres interesse for Bramidan.  SE Blue Equity blev køberen.