MBO

Damgaard-Jensen A/S: Én MBO blev til to

Efter endnu en vellykket MBO med Dansk Ejerkapital ombord har Damgaard-Jensen i dag skabt en position som dansk markedsleder med købet af konkurrenten BrandFactory Danmark.

Damgaard-Jensen A/S (DGJ) har i mere end 100 år leveret grafiske løsninger – gennem tre generationer af familien Damgaard-Jensen som eneejer. Det var indtil 2016, hvor Dansk Ejerkapital hjalp og investerede i et generationsskifte, der gjorde fem ledere til medejere af den grafiske virksomhed. Ønsket fra eneejer, Klaus Damgaard-Jensen, var, at ledergruppen skulle overtage selskabet og dermed være med til at drive virksomheden målrettet videre og fortsætte udviklingen.

De fem ledere samt den daværende eneejer allierede sig i den forbindelse med Dansk Ejerkapital for at sikre den bedste løsning for salget og for ledelsens mulighed for at opnå en stor ejerandel. Samtidig skulle DE være med til at finansiere og skabe fremtidig vækst som erfaren, ekstern part i den nye ejersammensætning. Resultatet blev et salg af 50 pct. af aktiekapitalen til ledelsen, 40 pct. til DE, mens Klaus Damgaard-Jensen fortsatte som medejer med en ejerandel på 10 pct. i de første år efter salget.

Ny markedsleder skabt gennem nyt Management-Buy-Out af den største konkurrent
Den nye ejerledelse og DE har ikke blot gennemført generationsskiftet i DGJ. I august 2020 kunne virksomheden offentliggøre købet af konkurrenten, BrandFactory Danmark A/S (BFDK), den danske del af BrandFactory Group AB. Et køb, der ikke alene har fordoblet den samlede koncern og medarbejderstab fra 100 til 200 medarbejdere, men som også giver en række stordriftsfordele og større geografisk tilgængelighed med hovedkontorer i hhv. Aarhus og København. DGJ og BFDK har dermed skabt en unik position som markedsleder indenfor visuel kommunikation og grafisk håndværk i Danmark.

Opkøbet udsprang fra et ønske hos tidligere BFDK-ejere og nuværende ledelse om at få BFDK, forhen Vangsgaard A/S, tilbage på danske hænder med en stærk ejerkreds til at sikre den fremtidige udvikling. Tidligere ejerleder af BFDK, René Rafn Hansen, kontaktede IU primo 2020 for at drøfte muligheder og interesse hos DE og DGJ for at foretage køb af BFDK og samle de to enheder.

”Damgaard-Jensen og BrandFactory Danmark komplementerer hinanden på fortræffelig vis, og der er oplagte synergier, som gør den fusionerede virksomhed mere konkurrencedygtig. Med to stærke kulturer og de utroligt stærke kompetencer medarbejderne besidder, er ambitionen at skabe den ultimative markedsleder i Danmark. Vi får en større volumen og kan tilbyde vores kunder endnu mere i ét hus,” udtaler René Rafn Hansen, ny CEO & medejer i DGJ-koncernen og tidligere BFDK-ejerleder.

Kemi mellem ejerledere er altafgørende
I de efterfølgende måneder spillede DE en væsentlig rolle i at drive dialog og samarbejde mellem hhv. DGJ-ejerledelse & -bestyrelse og BFDK-ledelsen & den tidligere ejerleder, René. Dialogen kørte parallelt med at ledelserne i hhv. DGJ og BFDK havde meget travlt både før og under Covid-19-nedlukningen, hvorfor det passede godt, at DE og René kunne forfølge opkøbssporet separat og på koordineret vis. Ved at samle trådene omkring mulighederne i en samlet enhed blev fundamentet lagt for et godt samarbejde. Det er ikke altid lige til at forene en 5-personers ejerledelse hos den ene spiller med en 3-personers ledelse (tidligere ejerledelse) hos den anden. I mange sammenhænge ligeværdige spillere, hvorfor DEs erfaring som ekstern minoritetsinvestor fandt god anvendelse i at nå en mulig løsning.

”DE har faciliteret kommunikationen og processen hele vejen igennem – fra den første kontakt til den endelige aftale var i hus. Når DE kontakter os i forbindelse med sådan en mulighed, er vi helt trygge ved, at det, der kommer på bordet, er seriøst. I Frederik (DEs DGJ-ansvarlige partner, red.) har vi en relation, der har repræsenteret alle interesserne i den fælles enhed. For når det kommer til, at sådan en handel kan lade sig gøre, er kemien mellem parterne altafgørende. Noget, der var opmærksomhed på allerede fra den indledende fase – før der blev diskuteret tal og praktik,” fortæller Svend Hunnerup, CFO og medejer i DGJ, om forløbet.

Da grundlaget var lagt, gik parterne omgående videre i forhandling med den svenske kapitalfond, som ejer BrandFactory Group AB, omkring muligt køb af BFDK. Det tætte samarbejde mellem René, DE og DGJ-direktion- & bestyrelsen gennem flere måneder resulterede i det ønskede 100%-køb af BFDK i august 2020. Ved gennemførelse af handlen, blev parternes plan for investering og samarbejde samtidig effektueret, hvorved René Rafn Hansen, Anders Vangsgaard og Nicolai Juul Falkenlund blev medejere i DGJ-koncernen og indtrådte i den samlede ledelse.

På den måde blev én MBO til to, via opkøb og sammenlægning med en ligeværdig konkurrent, og en ny, klar markedsleder blev dannet. Nu begynder det store arbejde med integration og styrkelse af den fælles base samt at høste synergier både internt og eksternt.

Udvidet ejerkreds med kendt ansigt som ny CEO
De to virksomheder fortsætter i første omgang som selvstændige enheder med en stærk, samlet ledelse gældende for dem begge. I front for den samlede koncern er ny CEO i DGJ, René Rafn Hansen, tidligere CEO og ejerleder i BFDK (tidligere Vangsgaard A/S). Samtidig fortsætter tidligere adm. dir., Morten Gamborg, som medejer i DGJ-koncernen i rollen som direktør for marketing og branding af den samlede enhed. Foruden IU og de fem partnere i DGJ køber CEO, René Rafn Hansen, samt nuværende direktionsmedlemmer i BFDK, Nicolai Juul Falkenlund og Anders Vangsgaard, sig ind i den samlede koncern og indtræder i ledelsen, hvor også BFDK’s salgsdirektør, Michael Barfoed træder ind.

Hos DE er partner Frederik Aackermann glad for opkøbet og ikke mindst den nye ejerledergruppe: ”De to virksomheder er et rigtig godt match og skaber til sammen en stærk og dobbelt så stor spiller med en unik position. Ikke mindst har de to ejerledergrupper en god kemi og en stærk vilje til at drive udviklingen sammen, hvilket er helt afgørende.”

Casen med DGJ og BFDK er et godt eksempel på nogle centrale discipliner som DE, som erfaren minoritetsinvestor kan bidrage med – fra MBO af en ejerledt virksomhed og styrkelsen af ledelsesstruktur mm. Heri til at føre dialoger og muliggøre opkøb, mens ledelsen har rigeligt travlt med den daglige forretning. DE investerer i dygtige nuværende og kommende ejerledere, med skalérbare virksomheder og et stærkt drive, og som samtidig ønsker en aktiv partner, der kan bringe virksomhedens potentiale frem i lyset og holde fokus og momentum på udvikling til næste niveau.