Generationsskifte

Maki A/S: Fremtidssikret gennem ny ejerstruktur

Med Dansk Ejerkapital som minoritetsinvestor og med en ny ejerstruktur på plads, har Maki formået at sikre positionen som Nordens førende legetøjsdistributør.

×
Dansk Ejerkapital Afspil film
×

Maki er førende distributør af legetøj, spil og babyudstyr i Skandinavien. Med sin portefølje af internationalt anerkendte brands og egne produkter, betjener Maki mere end 1.500 kunder og tæt på 5.000 udsalgssteder i Norden.

Maki udmærker sig blandt andet ved lokal tilstedeværelse samt mangeårig erfaring med sourcing og markedsføring af legetøjs- og babyudstyrs brands. Hovedkontoret er placeret i Hårby ved Silkeborg, hvorfra Maki forsyner kunder med daglige leverancer og markedsføring.

Virksomheden blev grundlagt i 1995 og overtaget af Niels Dahl-Nielsen i 2003. Niels Dahl-Nielsen har siden succesfuldt udviklet Maki med flere stærke brands, egne produkter, samt en nær dialog med brandejere og kunder, hvilket også har haft en positiv effekt på den finansielle udvikling, med høj vækst i både omsætning og indtjening.

Niels Dahl-Nielsen er en typisk iværksætter, der motiveres af et skabe noget og se det vokse. I takt med at Maki er lykkedes og har fået størrelse, har virksomheden også ændret sig, herunder også på ledelsesfronten. Niels Dahl-Nielsen ville derfor gerne have en professionel partner med til at udvikle virksomheden til næste niveau og samtidig frigøre tid til at udvikle andre projekter.

Efter 14 år som eneejer og direktør i Maki, besluttede Niels Dahl-Nielsen derfor at træde tilbage som direktør og overdrage direktørrollen til den tidl. salgschef Michael Jensen, der samtidig købte sig ind i selskabet. Udvidelsen af ejerkredsen gav også Niels Dahl-Nielsen mulighed for at delkapitalisere på de opnåede resultater, samt at få en erfaren partner, Dansk Ejerkapital, med til den videre udvikling af forretningen.

Kunne sælge uden at risikere virksomhedens værdier

Flere parter viste interesse i at købe Maki, men det var vigtigt for Niels Dahl-Nielsen ikke at afgive majoritet til en ny partner. Det nye partnerskab skulle derfor opfylde ønsket om at sikre kontinuitet for både virksomheden og dens ansatte.

”Det har været vigtigt for mig, at vi har kunne sikre virksomhedens kultur og værdier, selv om vi får en ny medejer. Dansk Ejerkapital agerer altid minoritetsinvestor og forstår derfor at samarbejde med ledelsen om den videre udvikling. Det har også været vigtigt at sikre vores medarbejderes tryghed, og det føler jeg, at vi gør med valget af Dansk Ejerkapital”, siger Niels Dahl-Nielsen.

Niels Dahl-Nielsen så stadig et stort vækstpotentiale hos Maki og ønskede derfor at fortsætte som aktionær og bidrage som aktivt bestyrelsesmedlem, samt sparringspartner for Michael Jensen. Efter udvidelsen af ejerkredsen var ejerskabet fordelt mellem de tre aktionærer, hvor 40 procent af aktierne blev solgt til Dansk Ejerkapital, 20 procent solgt til Makis nye direktør, Michael Jensen, og de resterende 40 procent forblev hos Niels Dahl-Nielsen. En ejerstruktur, der ikke fik videre betydning for dagligdagen, hverken hos medarbejderne, eller i forholdet til kunder og leverandører. Derimod fik man sat et stærkt hold til at sikre den fremtidige vækst.

Direktør Michael Jensens tro på et fortsat uforløst potentiale og gode fremtidsmuligheder for Maki lå bl.a. til grund for hans investering i virksomheden:

”Når jeg har valgt at investere i Maki, så skyldes det naturligvis, at jeg tror på virksomheden og dens fremtidsmuligheder. Jeg ser et stort udviklingspotentiale i den organisation, vi har nu. Ikke mindst, når vi har haft en investor som Dansk Ejerkapital i ryggen, der er kommet med masser af erfaring i at stimulere vækstvirksomheder.”

I maj 2021 blev Maki solgt til Capidea, og ledelsen fortsætter på rejsen.