Generationsskifte

Borch Textile Group A/S: Tilbagesalg til hovedaktionær

Dansk Ejerkapital var med som minoritetsinvestor, da hovedaktionær og CEO i Borch Textile Group ønskede at købe sin partner ud af virksomheden.

Borch Textile Group (BTG) blev grundlagt i 1946 af Kay Borch, med udgangspunkt i fremstillingen af beklædning til hospitaler i 100% bomuld. I dag er selskabet vokset til at omfatte personale- og patientbeklædning indenfor sundhedssektoren samt hotel & restaurantbranchen, m.fl. Selskabet beskæftiger i dag ca. 120 medarbejdere fordelt i Danmark, Sverige, Norge, og Polen. 

I 2013 ønskede nuværende CEO, Ulrich Mosegaard, at overtage BTG. Ejerkredsen bestod af to 50%´s aktionærer, og de var uenige om den fremadrettede strategi. Der skulle være et ejerskifte i virksomheden, og med ønsket fra Ulrich Mosegaard om at have en minoritetsinvestor med ombord, begyndte samarbejdet mellem BTG og Dansk Ejerkapital. Det var især et ønske om at videreudvikle og styrke virksomheden, der blev afgørende for at få Dansk Ejerkapital med ombord. Dette har resulteret i, at BTG i dag står markant stærkere som virksomhed såvel internt, ift. organisation og platform, som eksternt, ift. markeder og kundesegmenter. 

Efter 6 års rejse, der bød på en styrket markedsposition og med investeringer i virksomheden og organisationen, solgte Dansk Ejerkapital sin aktiepost til Ulrich Mosegaard, der nu er eneaktionær i virksomheden.

”Det har været en spændende rejse sammen med Dansk Ejerkapital. Sammen har vi investeret betydeligt i selskabet over de senere år. Dette såvel på de interne linjer i form af bedre IT-platform, systemer, processer, vores værdikæde og vores organisation såvel som på de eksterne linjer i form af en bredere tilstedeværelse i vores hovedmarkeder. Opkøbet af selskabet Jyden Workwear var et eksempel på dette. Vi står nu som selskab endnu stærkere til den rejse, vi skal på de kommende år,” udtaler CEO og ejer af BTG, Ulrich Mosegaard. 

For Dansk Ejerkapital har rejsen været spændende, og den har budt på et samarbejde fyldt med en masse forskellige tiltag, der har styrket BTG.

”Det har været en spændende fælles rejse sammen med Ulrich i vores ejertid. Udgangspunktet tilbage i 2013 var godt, men selskabet står i dag, med de investeringer vi har foretaget i organisationen og platformen, betydeligt stærkere rustet til den videre rejse med Ulrich som eneaktionær. Det bliver spændende at følge BTG fra sidelinjen, og vi ønsker Ulrich al muligt held og lykke fremadrettet,” udtaler Managing Partner i Dansk Ejerkapital, Dan Højgaard Jensen