Opkøb og konsolidering

Brug for kapital og sparring til opkøb eller konsolidering så du står stærkere?

Vi hjælper dig og dit selskab med kapital og konkret erfaring til opkøb og integration af en konkurrent eller anden relevant opkøbskandidat.

Tre medarbejdere fra Dansk Ejerkapital holder møde om investering

Det kan give god mening at opkøbe eller fusionere med en konkurrent eller samarbejdspartner for at stå stærkere som en samlet enhed. Et vellykket opkøb og integration kræver kapital, risikovillighed og erfaring, og så er opkøbsdisciplinen noget anderledes end den daglige drift af din virksomhed.

Går du i konkrete overvejelser eller i dialog om et opkøb til dit selskab, kan vi muligvis hjælpe dig til at få det til at ske.

Vi har bidraget med kapital, risikovillighed og mange års erfaring til en lang række ejerledede virksomheder i forbindelse med opkøb med integration og styrket position for øje.

Vi investerer som betydende minoritetsinvestor i den samlede enhed, og vi bliver ombord til integration og realisering af den fortsatte rejse mod et fælles mål.

I nogle cases giver det mening at foretage flere opkøb undervejs på rejsen. Her bidrager vi også målrettet til realisering af opkøbsplanerne med udpegning og kvalificering af opkøbskandidater samt til gennemførelse af opkøbene.

Hvis du går i overvejelser om opkøb, er du velkommen til en snak med os om muligheder og vinkler for et samarbejde.

Sådan bidrager vi til vellykkede opkøb

Solid og erfaren sparringspartner

Vi har været sparringspartner for ambitiøse danske ejerledere i 30 år. Vi kender processen, og derfor kan vi være proaktive og konkrete i samarbejdet – både før købet, og i vores strategiske samarbejde om udvikling.

Målrettet plan og udvikling

Et vellykket opkøb og integration kræver kapital, risikovillighed og erfaring. Vi kommer med den strategiske sparring, kompetence og netværk, der skal til, og er med hele vejen frem mod et fælles mål og exit aftalt i fællesskab.

Grundig og tilgængelig

Vi sætter en ære i at være grundige – og vi arbejder altid ubureaukratisk og ligetil. Et godt samarbejde bygger på en fælles målsætning, dialog i øjenhøjde, og rygrad til at udfordre og udvikle selskabet og ledelsen undervejs.