Opkøb

Dania Plast A/S: Fremtidssikret gennem konsolidering

Dansk Ejerkapital har købt 38,46% af RK Group A/S. Samtidig har en konsolidering af RK Plast A/S og Dania Plast A/S været med til at sikre den fortsatte udvikling

×

Tilbage i marts 2017 overtog RK Group A/S aktierne i RK Plast A/S med henblik på at udvikle virksomheden både gennem organisk vækst, men også via opkøb. Som led i disse planer overtog RK Group A/S i marts 2018 alle aktierne i plastvirksomheden Dania Plast A/S for at skabe en større, bredere og mere fremtidsorienteret plastvirksomhed.

Den nye konstellation medførte, at Dania Plast A/S, ligesom RK Plast A/S, blev et 100% ejet datterselskab under RK Group A/S. Salget af Dania Plast A/S skete som led i et planlagt generationsskifte.

RK Plast A/S og Dania Plast A/S producerer begge sprøjtestøbte plastemner i høj kvalitet med teknisk indhold til store kunder indenfor generel industri, samt fødevare- og vandrensningsindustrien. Selskaberne blev henholdsvis grundlagt i 1984 og 1985 og har derfor mange års erfaring inden for sprøjtestøbeindustrien.

Samlet har de to virksomheder 54 ansatte og 66 automatiserede plastmaskiner, med produktion i henholdsvis Skive og Mariager. Fremover vil den samlede konstellation gå under navnet Dania Plast A/S.

Komplementerende virksomheder
RK Plast A/S og Dania Plast A/S udnytter deres fælles kompetencer til at blive en stærkere samarbejdspartner for både eksisterende og fremtidige kunder.

”Med købet af Dania Plast har vi fundet en komplementerende virksomhed, som er en særdeles veldrevet sprøjtestøbevirksomhed. De to virksomheder supplerer hinanden særdeles godt, og vi vil i fremtiden udnytte de fælles kompetencer,” udtaler hovedaktionær i RK Group A/S, Keld Sund Nielsen.

I forbindelse med investeringen i RK Group A/S, ser partner i Dansk Ejerkapital, Ronnie Møller-Thorsøe, at der er skabt et større og stærkere grundlag for yderligere vækst.

Udover kapital til opkøbet af Dania Plast A/S ønskede aktionærerne i RK Group A/S herudover også en erfaren partner med til den videre udvikling af gruppen samt til evt. yderligere konsolidering.