Management Buy-out (MBO)

Træd ind i ejerkredsen med kapital og erfaring i ryggen

Vi hjælper dig med at købe dig ind virksomheden og opnå både en stor ejerandel og handlefrihed på den videre rejse.

Dansk Ejerkapital Afspil film
×

Måske har du været i virksomhedens ledelse i en årrække og ønsker at blive betydende medejer på den videre rejse. Måske skal du overtage tøjlerne i familievirksomheden og ønsker delfinansiering og sparring til generationsskiftet og den fremtidige udvikling.  Uanset baggrunden hjælper vi dig med at sikre din indtræden i ejerkredsen og den bedst mulige overgang i ejerskab og ledelse.

Som dedikeret minoritetsinvestor, ønsker vi, at du får stor ejerandel og dermed både indflydelse på udvikling af selskabet og andel i den værdi, der skabes.

Vi deltager direkte i købs- eller investeringsprocessen og er med til at sikre den rigtige model for både sælger og dig.

Vi udvikler med praktisk og strategisk sparring bygget på erfaring med management buy-outs opbygget over 30 år.

På de næste sider får du et overblik over, hvad du kan forvente, når vi arbejder sammen.

Derfor arbejder aspirerende ejerledere sammen med os

Større ejerandel og gevinst

Vi hjælper dig med at få den størst mulig ejerandel og dermed størst mulig indflydelse på udvikling af virksomheden - og gevinst, når rejsen lykkes.

Det bliver din virksomhed

Vi er altid minoritetsinvestor, og vi har ingen intention om at lave om på virksomhedens DNA. Vi står ved vores fælles plan om virksomheden, som du (eller I) er hovedperson(erne) på, og vi følger op med sparring og netværk til at løfte selskabet til det nye niveau.

Målrettet udvikling

Vi bidrager med struktur og værktøjer til at nå vores fælles mål, og vi udfordrer dig på det centrale for netop din rejse – med alt fra digitalisering og opkøb til organisationsudvikling og meget andet.

Solid og erfaren sparringspartner

Vi har været trinbræt og sparringspartner for aspirerende ejerledere i 30 år. Vi kender processen, og derfor kan vi være proaktive og konkrete i samarbejdet – både før købet, og i vores strategiske samarbejde om udvikling.