Management Buy-in (MBI)

Skal vi hjælpe dig med køb af virksomhed og med at indfri dens potentiale?

Vi hjælper dig med at købe dig ind i den virksomhed, som du har udset dig, og vi arbejder sammen om at indfri potentialet for vores fælles investering.

Dansk Ejerkapital Afspil film
×

Der kan være flere grunde til at købe sig ind i en virksomhed. Fælles for dem er, at der skal finansiering og en vellykket proces til for at få ejerskiftet til at ske.

Det stiller store krav til din investeringspartner, og der er en række ting, du skal være opmærksom på, både i forbindelse med selve købet og i den senere udvikling af selskabet og planlægning af et fælles exit.

I 30 år har vi hjulpet aspirerende ejerledere med at købe sig ind i virksomheder. Vi har lang erfaring med købsprocesser og strukturering af samarbejdet - og med vores faste strategi om at være minoritetspartner kan du føle dig tryg i, at vores ambition er at sikre dig en stor ejerandel og stor indflydelse på rejsen.

Vi har flere eksempler på vellykkede MBI-processer. Se mere om vores tilgang og cases på hjemmesiden.

Sådan arbejder vi i MBI-projekter

Medinvestor og sparring til købet

Du tager fat på os, når du er i dialog med en virksomhedsejer, og I skal til at drøfte pris og vilkår for handelen. Er vi den rette partner, arbejder vi sammen om endelig pris og model for købet og støtter dig i drøftelserne med virksomhedsejeren frem mod en endelig handel.

Det bliver din virksomhed

Vi læner os op ad din erfaring med at drive virksomhed og vurderer på den baggrund, om du er den rette ejerleder på selskabets videre rejse. Vi udfordrer dig på målsætning, strategi, organisation mm. Vi står ved vores fælles plan for virksomheden, som du er hovedperson i, og vi følger op med sparring, værktøjer og netværk til at løfte selskabet til det nye niveau.

Grundig og tilgængelig

Vi sætter en ære i at være grundige, og vi arbejder ubureaukratisk og ligetil. Et godt samarbejde bygger på en fælles målsætning, dialog i øjenhøjde, og rygrad til at udfordre og udvikle selskabet og ledelsen undervejs.