MBO

Christian Berg A/S: MBO og vellykket exit

Dansk Ejerkapital var med til at facilitere et management-buy-out og efterfølgende strategiarbejde, da Christian Berg A/S stod overfor en større turnaround proces.

Christianberg produkter

Efter en årrække med utilfredsstillende resultater blev Dansk Ejerkapital i foråret 2013 kontaktet af den daværende ejer og grundlægger af virksomheden, Christian Berg. Skiftende, eksterne ledelser i selskabet havde medført behov for tilførsel af frisk kapital, ny ledelse samt en betydelig oprydning i selskabet.

Christian Berg A/S blev efterfølgende overtaget i sommeren 2013 af Dansk Ejerkapital sammen med den tidligere salgsdirektør i selskabet og to private investorer. Der blev inden for kort tid tilført ny kapital, forhandlet nye rammer i ny bank, ansat ny økonomifunktion og etableret en ny bestyrelse.

Med det nye hold gik den efterfølgende turnaround proces i gang. Det primære fokus i 2013 og det meste af 2014 var på en hård tilpasning af selskabet med nedlukning af mange urentable projekter, genforhandling eller opsigelse af en lang række dårlige servicekontrakter, afvikling af tabsgivende forretningsområder samt tilpasning af hele organisationen. En proces, der krævede en stor indsats fra ikke mindst den nye ledelse i selskabet samt en omstillingsparathed blandt de ansatte.

Oprydningen medførte et fald i omsætningen i forhold til tidligere år, men et markant løft i indtjeningen. I 2012, dvs. året inden overtagelsen, havde selskabet et samlet underskud på ca. 14 mio.kr. før skat. I 2014 var dette ændret til et positivt resultat før skat på ca. 7 mio.kr. – på en omsætning, der var væsentlig lavere end i tidligere perioder. Samtidig var virksomheden blevet stabiliseret og havde nu en platform, der var klar til den fremadrettede forventede vækst.

Meget mod forventning blev den nye ejerkreds i løbet af 2014 kontaktet af det svenske selskab Coromatic Group AB. Coromatic leverer IT og infrastrukturløsninger til selskaber i hele Skandinavien. I det danske marked manglede Coromatic kompetencer inden for såvel køling af serverrum som inden for komfortkølsløsninger, således at Coromatic fremadrettet ville være i stand til at byde på totale IT- og køleløsninger til hele bygninger. Her passede Christian Berg A/S perfekt ind.

I lyset af den igangværende oprydningsproces i Christian Berg A/S, hvor usikkerheden omkring selskabet fortsat var for stor, blev kontakten fra Coromatic i første omgang afvist. Den blev dog genoptaget primo 2015, hvor man i lyset af den vellykkede turnaround blev enige om betingelserne for Coromatics overtagelse af Christian Berg A/S.