MBO

Glenco A/S: MBO førte til overskud og vellykket exit

Dansk Ejerkapital var med til at gennemføre en MBO med ledelsen i Glenco efter tre års underskud. Underskud blev vendt til overskud og et efterfølgende salg til Kemp & Lauritzen.

Glenco som porteføljevirksomhed

Glenco var en servicevirksomhed, der leverede ydelser indenfor VVS, ventilations og elektricitet. Umiddelbart efter overtagelsen blev virksomheden splittet op i to forskellige selskaber: det, der skulle få navnet Intego, der beskæftigede sig med elektricitet, og det nye Glenco, der beskæftigede sig med VVS og ventilation.

Selvstændigheden gjorde Glenco godt, og selskabet realiserede i sit første regnskabsår (dog af 15 måneders varighed) et resultat før skat på 37,6 mio.kr. Baggrunden herfor var mere fokus på serviceopgaver og mindre fokus på byggeopgaver, og samtidig blev det besluttet ikke at gå efter de store (prestige-) opgaver. Samlet set blev det til stigende omsætning, stigende dækningsgrader, ligesom man i stort omfang undgik tabsgivende projekter. Måske var de særdeles tilfredsstillende resultater også en effekt af det personlige medejerskab. Finans- og byggekrise ramte dog også Glenco med faldende omsætning og driftsresultater til følge.

I foråret 2010 fik Glenco en henvendelse fra Kemp & Lauritzen, der ønskede at overtage virksomheden. Det førte i første omgang ikke til en handel, men da yderligere en potentiel køber meldte sin ankomst, blev forhandlingerne genoptaget, og en aftale blev indgået i begyndelsen af 2011.

Glenco passede godt ind i Kemp & Lauritzens forretning, da Glenco var stærk på VVS og ventilation, mens Kemp & Lauritzen var stærkest på el-siden. De gensidigt supplerende forretningsområder kunne frigive store synergigevinster.

Økonomisk set blev investeringen i Glenco en god forretning for Dansk Ejerkapital med den investerede kapital næsten 5 gange tilbage.