Viegand Maagøe A/S

Viegand Maagøe A/S rådgiver både offentlige og private virksomheder om grøn omstilling

Årsrapport (t.kr) 2019 2020 2021
EBITDA 5.356 8.070 8.456
Resultat før skat 4.904 7.562 7.778
Egenkapital 11.434 14.769 16.832
Balancesum 38.033 34.292 46.128

Baggrund

Viegand Maagøe er konsulenter inden for energioptimering, grøn omstilling, bæredygtighed og ESG over for private virksomheder og det offentlige i Danmark, EU og resten af verden. Inden for industrien hjælpes virksomheder med kortlægning af ressourcer og CO2 aftryk, klimastrategier, energi- og miljøledelse, grønne forretningsmodeller, analyse af miljømæssige problematikker og kapitalrejsning ifm. grøn omstilling m.v. Selskabet er fagekspert ifm. energieffektivisering af produkter mm. Dertil rådgives der om kommunikationsløsninger om emnerne ESG, bæredygtighed m.v. Inden for det offentlige hjælpes kommuner, regioner og staten ifm. energi- og klimaarbejdet – herunder kortlægning af energiforbrug, energi- og CO2-regnskaber, strategioplæg, investeringsplanlægning m.v.

Udvikling

Dansk Ejerkapital investerede i Viegand Maagøe A/S i april 2022. Baggrunden for transaktionen var et ønske fra grundlæggerne, Jan Viegand og Peter Maagøe Petersen, om at delkapitalisere på den skabte værdi og påbegynde et generationsskifte til partnerne for at styrke virksomhedens fremtid i egne værdier. Ikke mindst er det målet at udvikle virksomheden til Nordeuropas førende ESG-rådgiver og gøre brug af Dansk Ejerkapitals erfaring som aktiv minoritetsaktionær med at forme og gennemføre vækstrejser i et voksende og foranderligt marked. Dansk Ejerkapital har fulgt selskabet og er imponeret over den helt konkrete, dybe og brede erfaring, som Viegand Maagøes partnere og medarbejdere bibringer som rådgivning til offentlige og private kunder, som alle udviser stigende efterspørgsel på Viegand Maagøes kerneområder.

Viegand Maagøe A/S

Beliggenhed

København

Regnskabsperiode

1/1 - 31/12

Medarbejdere

52

Ejerandel

49,0%

Investeringsår

2022

Direktion

Søren Eriksen, adm.dir.,
Jan Viegand,
Peter Maagøe Petersen

Bestyrelse

Peter Østergaard, formand,
Jan Viegand,
Peter Maagøe Petersen,
Frans Blach Rossen,
Ronnie Møller-Thorsøe,
Frederik E. Aackermann

Revisor

Redmark Godkendt Revisionspartnerselskab, København, Statsaut. revisor Michael Colstrup

Hjemmeside www.viegandmaagoe.dk
Frederik E. Aackermann
Partner
+45 22 60 69 99
faa@danskejerkapital.dk
Kontakt mig
49,0%
Ejerandel
2022
Investeringsår
8,5 mio. kr.
EBITDA (2021)
52
Medarbejdere