Tenax logo i hvid

Tenax Sild A/S

Tenax Sild A/S producerer forædlede fiskeprodukter i form af kvalitetssild i lage og dressing, fiskefrikadeller, pate og kaviar.

Årsrapport (t.kr) 2020 2021 2022
EBITDA 7.813 -7.561 -36.255
Resultat før skat 1.318 -14.031 -46.257
Egenkapital 51.405 40.460 4.379
Balancesum 133.190 160.482 146.571

Baggrund

Tenax Sild A/S producerer forædlede fiskeprodukter i form af kvalitetssild i lage og dressing, fiskefrikadeller, pate og kaviar. Kunderne er såvel danske som udenlandske detailkæder og førende foodservice virksomheder.

Tenax Sild overtog i 2015 Lykkeberg og i 2018 størstedelen af Launis. Begge komplementerede Tenax på både kunde- og produktsiden. Overtagelserne har skabt en markedslederposition i Danmark indenfor silde- og fiskefrikadelle produkter. Tenax har gennem en årrække opbygget flere anerkendte mærker, som markedsføres og sælges ind til forskellige kundesegmenter, herunder bl.a. ”Tenax”, ”Lykkeberg 1899” og ”Fiskemandens”.

Udvikling

I 2022 (og delvist 2021) er der realiseret et betydeligt underskud, som følge af en fejlslagen ERP-implementering, stigende råvare- og energipriser samt utilstrækkelig ledelse. Førnævnte forhold har bevirket at prisstigninger overfor kunderne ikke er gennemført rettidigt og ikke har været tilstrækkelige. I 2023 er ny daglig ledelse indsat, ligesom der er sket en udskiftning i aktionærkredsen ifm. en rekapitalisering af selskabet. 2023 bliver et oprydningsår, hvorfor mindre underskud forventes.

 

 

Tenax Sild A/S

Beliggenhed

Nyborg

Regnskabsperiode

1/1 - 31/12

Medarbejdere

122

Ejerandel

45%

Investeringsår

2015

Direktion

Michael Møller Jensen

Bestyrelse

Henrik Thulesen, formand,
Christian Cordsen,
Tommy Lund Knudsen,
Mogens Rye Hansen,
Ronnie Møller-Thorsøe

Revisor

EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Odense,
statsaut. revisor Brian Skovhus Jacobsen

Hjemmeside www.tenax.dk
Ronnie Møller-Thorsøe
Partner
+45 28 95 20 20
rmt@danskejerkapital.dk
Kontakt mig
45%
Ejerandel
2015
Investeringsår
-36,3 mio.kr.
EBITDA (2022)
122
Medarbejdere