East metal logo i hvid

East Metal Holding A/S

East Metal Holding A/S fremstiller og overfladebehandler tunge, komplekse stålkonstruktioner og komponenter med høj forædlingsgrad.

Årsrapport (t.kr) 2018 2019 2020
Omsætning 318.971 440.872 443.612
EBITDA 20.142 67.205 48.711
Resultat før skat -5.494 44.240 28.001
Egenkapital 62.734 95.098 119.041
Balancesum 194.981 212.669 242.694

Baggrund

East Metal Holding A/S fremstiller og overfladebehandler tunge, komplekse stålkonstruktioner og komponenter med høj forædlingsgrad. Selskabet er herudover en af de førende aktører på markedet vedrørende træktest af løfteåg og tilbehør. Hovedkontoret ligger i Kolding, mens produktionen foregår på fire egne lokationer i Danmark og Letland.

Kunderne fordeler sig med en væsentlig andel i vindmøllebranchen, men herudover leveres der stålkonstruktioner og -komponenter til en række andre brancher og lande.

 

Udvikling

East Metal har siden 2019 vist stabil drift og har vist den indtjeningsevne som deres kompetencer berettiger. Den høje indtjening har samtidig betydet, at den rentebærende gæld er mindsket betydeligt, så selskabet fremstår solidt. I 2021 videreføres den fokuserede indsats, og året forventes at give et pænt overskud.

East Metal Holding A/S

Beliggenhed

Kolding

Regnskabsperiode

1/1 – 31/12

Medarbejdere

712

Ejerandel

9,5%

Investeringsår

2015

Direktion

Flemming Rasmussen,
Gert Westergaard,
Michael Kaalund

Bestyrelse

Anders Cold, formand,
Peter Eriksen Jensen,
Erik Andresen,
Ralf Astrup,
Jan Nielsen,
Bjørn Thorsen

Revisor

EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Esbjerg,
statsaut. revisorer Michael Vakker Maass og Claes Jensen

Hjemmeside www.eastmetal.com
Ronnie Møller-Thorsøe
Partner
+45 28 95 20 20
rmt@danskejerkapital.dk
Kontakt mig
9,5%
Ejerandel
2015
Investeringsår
48,7 mio. kr.
EBITDA (2020)
712
Medarbejdere