East metal logo i hvid

East Metal Holding A/S

East Metal Holding A/S fremstiller og overfladebehandler tunge, komplekse stålkonstruktioner og komponenter med høj forædlingsgrad.

Årsrapport (t.kr) 2019 2020 2021
Omsætning 440.872 443.612 442.169
EBITDA 67.205 48.711 18.602
Resultat før skat 44.240 28.001 -18.228
Egenkapital 95.098 119.041 107.067
Balancesum 212.669 242.695 239.337

Baggrund

East Metal Holding A/S fremstiller og overfladebehandler tunge, komplekse stålkonstruktioner og komponenter med høj forædlingsgrad. Selskabet er herudover en af de førende aktører på markedet vedrørende træktest af løfteåg og tilbehør. Hovedkontoret ligger i Kolding, mens produktionen foregår på fire egne lokationer i Danmark og Letland.

Kunderne fordeler sig med en væsentlig andel i vindmøllebranchen, men herudover leveres der stålkonstruktioner og -komponenter til en række andre brancher og lande.

 

Udvikling

East Metal har 2021 haft et turbulent år. Som følge af manglende ordrer traf man beslutning om nedlukning af fabrikken i Nakskov og fokuserer fremadrettet på aktiviteterne i Letland. Det negative resultat i 2021 skyldes dette. I 2022 opleves – som mange andre steder – turbulens som følge af markant stigende energi- og råvarepriser, herunder løbende udfordringer med at få råvarer og komponenter.

East Metal Holding A/S

Beliggenhed

Kolding

Regnskabsperiode

1/1 – 31/12

Medarbejdere

735

Ejerandel

10,0%

Investeringsår

2015

Direktion

Michael Kaalund,
Gert Westergaard

Bestyrelse

Anders Cold, formand,
Peter Eriksen Jensen,
Erik Andresen,
Ralf Astrup,
Jan Nielsen,
Bjørn Thorsen,
Dan Højgaard Jensen

Revisor

EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Kolding,
statsaut. revisorer Michael Vakker Maass og Claes Jensen

Hjemmeside www.eastmetal.com
Dan Højgaard Jensen
Managing partner / Adm. direktør
+45 23 32 76 50
dhj@danskejerkapital.dk
Kontakt mig
9,5%
Ejerandel
2015
Investeringsår
18,6 mio. kr.
EBITDA (2021)
735
Medarbejdere