Dania logo i hvid

Dania Plast A/S

Dania Plast A/S producerer sprøjtestøbte plastemner i høj kvalitet med teknisk indhold til store kunder indenfor generel industri samt fødevare- og vandrensningsindustrien.

Årsrapport (t.kr) 2021 2022 2023
EBITDA 6.191 2.551 13.897
Resultat før skat 2.423 -2.143 8.884
Egenkapital 16.047 8.882 15.803
Balancesum 55.341 68.092 73.116

Baggrund

Dania Plast A/S er en fusion mellem RK Plast A/S og Dania Plast A/S. Dania Plast producerer sprøjtestøbte plastemner i høj kvalitet med teknisk indhold til store kunder indenfor generel industri samt fødevare- og vandrensningsindustrien. Selskabet har produktion i hhv. Skive og Mariager. De to fusionerede virksomheder komplementerer hinanden godt både produktions- og kundemæssigt og vil i fremtiden udnytte de fælles kompetencer for at blive en stærkere samarbejdspartner for både eksisterende, samt nye kunder.

 

Udvikling

I ’23 har udviklingen været præget af stigende aktivitet indenfor alle kundesegmenter, herunder også salg af bioelementer, hvilket har påvirket indtjeningen positivt. I løbet af året er der arbejdet på at øge rentabiliteten indenfor alle kundegrupper, hvilket har båret frugt. Primo ’24 er den højere aktivitet fortsat, hvorfor der forventes et årsresultat i ’24 på minimum det samme som året før.

Dania Plast A/S

Beliggenhed

Skive

Regnskabsperiode

1/1 - 31/12

Medarbejdere

54

Ejerandel

38,5%

Investeringsår

2018

Direktion

Tommy Grann Bonnerup

Bestyrelse

Thomas Folmann, formand,
Keld Sund Nielsen,
Ronnie Møller-Thorsøe

Revisor

Roesgaard, Horsens,
statsaut. revisor Dorrit Kirckhoff Hansen

Hjemmeside www.dania.dk
Ronnie Møller-Thorsøe
Partner
+45 28 95 20 20
rmt@danskejerkapital.dk
Kontakt mig
38,5%
Ejerandel
2018
Investeringsår
13,9 mio. kr.
EBITDA (2023)
54
Medarbejdere