Dania logo i hvid

Dania Plast A/S

Dania Plast A/S producerer sprøjtestøbte plastemner i høj kvalitet med teknisk indhold til store kunder indenfor generel industri samt fødevare- og vandrensningsindustrien.

Årsrapport (t.kr) 2020 2021 2022
EBITDA 7.412 6.191 2.551
Resultat før skat 4.405 2.423 -2.143
Egenkapital 19.640 16.047 8.882
Balancesum 53.912 55.341 68.092

Baggrund

Dania Plast A/S er en fusion mellem RK Plast A/S og Dania Plast A/S. Dania Plast producerer sprøjtestøbte plastemner i høj kvalitet med teknisk indhold til store kunder indenfor generel industri samt fødevare- og vandrensningsindustrien. Selskabet har produktion i hhv. Skive og Mariager. De to fusionerede virksomheder komplementerer hinanden godt både produktions- og kundemæssigt og vil i fremtiden udnytte de fælles kompetencer for at blive en stærkere samarbejdspartner for både eksisterende, samt nye kunder.

 

Udvikling

I 2022 har udviklingen været præget af stigende energi- og råvareomkostninger samt fortsat lav aktivitet på salg af bioelementer, hvilket har påvirket indtjeningen negativt. I løbet af året er der arbejdet på at øge rentabiliteten indenfor alle kundegrupper. Primo 2023 opleves højere aktivitet på udvalgte områder, herunder også på bio samt faldende energiomkostninger, hvorfor positivt resultat for 2023 forventes.

Dania Plast A/S

Beliggenhed

Skive

Regnskabsperiode

1/1 - 31/12

Medarbejdere

58

Ejerandel

38,5%

Investeringsår

2018

Direktion

Tommy Grann Bonnerup

Bestyrelse

Thomas Folmann, formand,
Keld Sund Nielsen,
Ronnie Møller-Thorsøe

Revisor

Roesgaard, Horsens,
statsaut. revisor Dorrit Kirckhoff Hansen

Hjemmeside www.dania.dk
Ronnie Møller-Thorsøe
Partner
+45 28 95 20 20
rmt@danskejerkapital.dk
Kontakt mig
38,5%
Ejerandel
2018
Investeringsår
2,6 mio. kr.
EBITDA (2022)
58
Medarbejdere