Dania logo i hvid

Dania Plast A/S

Dania Plast A/S producerer sprøjtestøbte plastemner i høj kvalitet med teknisk indhold til store kunder indenfor generel industri samt fødevare- og vandrensningsindustrien.

×
Årsrapport (t.kr) 2018* 2019 2020
EBITDA 11.134 13.782 7.412
Resultat før skat 10.351 10.664 4.405
Egenkapital 8.655 24.514 19.640
Balancesum 17.642 57.309 53.912

*) Tallene omfatter 18 mdr. og alene Dania Plast A/S før fusionen med RK Plast A/S

Baggrund

Dania Plast A/S er en fusion mellem RK Plast A/S og Dania Plast A/S. Dania Plast producerer sprøjtestøbte plastemner i høj kvalitet med teknisk indhold til store kunder indenfor generel industri samt fødevare- og vandrensningsindustrien. Selskabet har produktion i hhv. Skive og Mariager. De to fusionerede virksomheder komplementerer hinanden godt både produktions- og kundemæssigt og vil i fremtiden udnytte de fælles kompetencer for at blive en stærkere samarbejdspartner for både eksisterende, samt nye kunder.

 

Udvikling

Ved indgangen til 2020 var størstedelen af integrationen på plads og fokus fremadrettet vil være på mere vækst både organisk og via opkøb. 2020 har været præget af Covid-19, hvor flere store kunder har haft lavere aktivitet, ligesom flere større projekter indenfor bioelementer er blevet udskudt. Primo 2021 opleves højere aktivitet og en forventning om gradvis normalisering.

Dania Plast A/S

Beliggenhed

Skive

Regnskabsperiode

1/1 - 31/12

Medarbejdere

54

Ejerandel

38,5%

Investeringsår

2018

Direktion

Tommy Grann Bonnerup

Bestyrelse

Leif Dambo Jensen, formand,
Keld Sund Nielsen,
Ronnie Møller-Thorsøe

Revisor

Roesgaard, Horsens,
statsaut. revisor Dorrit Kirckhoff Hanen

Hjemmeside www.dania.dk
Ronnie Møller-Thorsøe
Partner
+45 28 95 20 20
rmt@danskejerkapital.dk
Kontakt mig
38,5%
Ejerandel
2018
Investeringsår
7,4 mio. kr.
EBITDA (2020)
54
Medarbejdere