Damgaard Jensen logo i hvid

Damgaard-Jensen A/S & Brandfactory Danmark A/S

Damgaard-Jensen A/S er en full-service grafisk virksomhed med fokus på kundetilpassede løsninger.

Årsrapport (t.kr) 2017/18 2018/19 2019/20*
EBITDA 10.437 7.712 -1.010
Resultat før skat 5.749 2.766 -4.541
Egenkapital 20.221 17.979 18.296
Balancesum 49.315 40.744 42.437

* Selskabet har skiftet regnskabsår til kalenderårsregnskab og perioden omfatter 18 mdr.

Baggrund

Damgaard-Jensen A/S er en full-service grafisk virksomhed med fokus på kundetilpassede løsninger. De væsentligste løsningsområder er Instore-kampagner og POS-løsninger – til butiksudsmykning i forskellige former, materialer og print. Dernæst visuelle Outdoor-løsninger af skiltning på bygninger, busser og stoppesteder, samt udstilling og dekoration til marketing og oplevelses-industrien. Sammen med 5 ledende medarbejdere købte Dansk Ejerkapital selskabet fra hovedaktionæren som et generationsskifte ved management buy-out.

Damgaard-Jensen A/S har i august 2020 købt Brandfactory Danmark A/S og har dermed skabt en markedsleder på det danske marked, herunder med kontorer i både Århus og København. I en ny sammensætning af direktion og ledelse drives selskaberne videre sammen.

 

Udvikling

Begge selskaber har været negativt påvirket af Covid-19-lukning af detailbutikker, storcentre, museer mm., som sammen udgør de primære kundesegmenter for begge selskaber. Ledelsen har været meget opmærksomme på dette og har foretaget besparelsesinitiativer samt brug af statens hjælpepakker med bl.a. hjemsending af stort antal medarbejdere i nedlukningsperioderne.

Ledelsen er ambitiøs omkring fremtiden og gennemfører et fælles strategiarbejde til sammen at stå endnu stærkere på markedet og benytte de væsentlige styrker og synergier både eksternt og internt.

Damgaard-Jensen A/S & Brandfactory Danmark A/S

Beliggenhed

Aarhus

Regnskabsperiode

1/1 - 31/12 fra 2020

Medarbejdere

209

Ejerandel

33,3%

Investeringsår

2016

Direktion

René Rafn Hansen,
Svend Hunnerup

Bestyrelse

Per Schak Andreasen, formand,
Laura Vilsbæk Olesen,
Frederik E. Aackermann

Revisor

Beierholm, Aarhus, Statsaut. revisor Peter Vinstrup Henriksen

Hjemmeside www.dgj.dk
Frederik E. Aackermann
Partner
+45 22 60 69 99
faa@danskejerkapital.dk
Kontakt mig
33,3%
Ejerandel
2016
Investeringsår
-1 mio. kr.
EBITDA (2019/20)
209
Medarbejdere