Effection A/S

Effection A/S leverer en bred pallette af visuelle løsninger til blandt andet butikskæder, museer, forbrugerbrands, industrivirksomheder m.fl.

Årsrapport (t.kr) 2021 2022 2023
EBITDA 6.376 16.148 9.981
Resultat før skat -1.479 9.691 3.074
Egenkapital 16.316 24.441 26.751
Balancesum 92.883 89.032 88.011

Baggrund

Effection A/S er skabt ved sammenlægning af to traditionsrige selskaber; K.T. Damgaard-Jensen A/S og BrandFactory Danmark A/S (tidligere Vangsgaard A/S), som begge leverer en bred pallette af visuelle løsninger til blandt andet butikskæder, museer, forbrugerbrands, industrivirksomheder m.fl.

Sammen med 5 ledende medarbejdere købte Dansk Ejerkapital i 2016 K.T. Damgaard-Jensen A/S fra hovedaktionæren som et generationsskifte ved management buy-out.

Damgaard-Jensen A/S købte i august 2020 BrandFactory Danmark A/S og har sammen skabt en markedsleder på det danske marked, herunder med kontorer i både Århus og København. I en ny sammensætning af direktion og ejerkreds drives selskaberne videre sammen.

Udvikling

Begge selskaber blev negativt påvirket af Covid-19-lukning af detailbutikker, storcentre, museer mm., som sammen udgør de primære kundesegmenter for begge selskaber. Ledelsen har været meget opmærksomme på dette og har foretaget besparelsesinitiativer samt brug af statens hjælpepakker med bl.a. hjemsending af stort antal medarbejdere i nedlukningsperioderne.

Ledelsen er ambitiøs omkring fremtiden og gennemfører et fælles strategiarbejde til sammen at stå endnu stærkere på markedet og benytte de væsentlige styrker og synergier både eksternt og internt.

Selskaberne er fusioneret pr. 1. juni 2022 og har skiftet navn til Effection A/S.

I 2022 blev der leveret et pænt indtjeningsniveau ift. tidligere år, samtidig med at man investerede i den kommercielle organisation som del af den samlede strategi. 2023 bød på et udfordret første halvår men et lavere årsresultat end forventet.

 

Effection A/S

Beliggenhed

Aarhus og København

Regnskabsperiode

1/1 - 31/12

Medarbejdere

198

Ejerandel

36,4%

Investeringsår

2016

Direktion

René Rafn Hansen

Bestyrelse

Per Schak Andreasen, formand,
Stina Glavind,
Frederik E. Aackermann

Revisor

Beierholm, Aarhus, Statsaut. revisor Peter Vinstrup Henriksen

Hjemmeside www.effection.dk
Frederik E. Aackermann
Partner
+45 22 60 69 99
faa@danskejerkapital.dk
Kontakt mig
36,4%
Ejerandel
2016
Investeringsår
9,9 mio. kr.
EBITDA (2023)
198
Medarbejdere