16/12/2022

Dansk Ejerkapital investerer i tic elkas A/S

Dansk Ejerkapital har netop investeret i tic elkas A/S, der er specialister indenfor bl.a. teknisk ingeniørarbejde. Udover Dansk Ejerkapitals indtræden i ejerkredsen suppleres de to fortsættende ejerledere også af en privat investor.

Den 16. december har Dansk Ejerkapital købt 40% af aktierne i tic elkas A/S, der er specialiseret indenfor teknisk ingeniørarbejde, industriel automation, eltavler, strømforsyning og services til forskellige industrier. Med lokationer i Danmark og Litauen servicerer de mere end 160 medarbejdere i tic elkas en lang række større danske og internationale kunder. Virksomheden er resultatet af en fusion i 2019 mellem Technodan Industrial Controls A/S og JE-Elkas, og står i dag som en velintegreret enhed.

”I Dansk Ejerkapital har vi som minoritetsinvestor siden 1994 investeret i dygtige ejerledere, der driver selskaber med et betydeligt potentiale. Dette er også tilfældet i tic elkas, som servicerer en række store internationale virksomheder bl.a. inden for industrisegmenterne pharma, infratruktur og procesudstyr til fødevarer. Tic elkas har de seneste år vækstet betydeligt, og forventningen er at væksten vil fortsætte. Dansk Ejerkapital vil fremadrettet eje selskabet med ledelsen, samt en privat investor; alle personer, som vi kender fra tidligere fællesejede selskaber,” fortæller Managing partner i Dansk Ejerkapital, Dan Højgaard Jensen, om investeringen i tic elkas A/S.

I forbindelse med investeringen i tic elkas udtræder to tidligere aktionærer af ejerkredsen, der udover Dansk Ejerkapital, dermed kommer til at bestå af nuværende CEO, Frank Müntzberg, nuværende CSO, Flemming Egebjerg, mens bestyrelsesformand i tic elkas, Morten Østergaard, også tilslutter sig ejerkredsen.

”Det er en stor fornøjelse for mig at fortsætte ejerskabet af tic elkas sammen med bl.a. Dansk Ejerkapital. Jeg kender Dansk Ejerkapital fra tidligere fællesejet selskab, og jeg er helt sikker på, at de med deres mangeårige erfaring som minoritetsinvestor bredt i danske SMVs vil kunne bidrage til den videre udvikling af tic elkas,” fortæller ejerleder og CEO i tic elkas, Frank Müntzberg, om det nye samarbejde med Dansk Ejerkapital som aktiv minoritetsinvestor.