26/04/2022

Dansk Ejerkapital investerer i grønt konsulenthus

Dansk Ejerkapital har netop investeret i Viegand Maagøe som aktiv minoritetsinvestor, mens tre ledende medarbejdere også tilslutter sig ejerkredsen.

Nogle gange får man selv lov at vælge den bedste partner. Det har Viegand Maagøe A/S, der rådgiver om grøn omstilling fået mulighed for med en ny investor i form af Dansk Ejerkapital. Ambitionerne er høje for det nye samarbejde, der vil skabe Nordeuropas førende konsulenthus med fokus på bæredygtighed og ESG (miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer i virksomhedsdrift).

Konsulenthuset giver Dansk Ejerkapital yderligere rygvind i et grønt marked i rivende udvikling, der både møder markedets stigende krav til grøn omstilling og til grønnere investeringer og finansieringsmuligheder.

“Vi har i længere tid haft dialog med Viegand Maagøe for at sikre os, at vi fandt det helt rigtige match. Det gælder selvfølgelig både medarbejdere, ledelsesteam og den rigtige kultur. Det gælder i høj grad også ydelser og potentialer både med bæredygtighed og ESG, der skaber værdi for forretningen og for samfundet. Det er vi glade for at have fundet med Viegand Maagøe, og vi ser frem til at arbejde sammen med dem,” siger partner i Dansk Ejerkapital, Frederik Aackermann.

Den nye konstellation kommer efter fem år med høje vækstrater for Viegand Maagøe og med et 2021-rekordår.

“Vi er meget stolte over at få Dansk Ejerkapital med som minoritetsejer. For det første er de Danmarks absolut mest erfarne investor i SMV’er, som vi ser frem til at få glæde af. For det andet er de meget ambitiøse på bæredygtigheds- og ESG-området – både for os og deres andre virksomheder. For det tredje, så køber de ind i, at vores drivkraft bygger på vores meget dygtige medarbejdere og vores værdibårne kultur,” fortæller Søren Eriksen, administrerende direktør og partner i Viegand Maagøe, om det nye samarbejde med Dansk Ejerkapital.

Stærkere ståsted med bredere ejerkreds

Stifterne af Viegand Maagøe, Jan Viegand og Peter Maagøe får nu en mindre ejerandel, men vurderer, at virksomheden til gengæld står stærkere end nogensinde nu også med en bredere ejerkreds, og at de dermed sikrer deres generationsskifte i god tid.

“Peter og jeg vil gerne sikre firmaet og medarbejderne fremover – nu er vi i god tid. Vi har haft dialog med flere interesserede købere over de sidste år, og det har skærpet vores kriterier for, hvad vi tror er den bedste løsning for firmaet. Dansk Ejerkapital har et lidt længere tidsperspektiv end andre, og det er vigtigt. Ligesom de har købt ind i vores dygtige medarbejdere og værdibårne kultur, som er helt afgørende for vores succes i dag,” fortæller grundlægger og partner, Jan Viegand.

Viegand Maagøe kommer ud af et rekordår med en omsætningsvækst på 26,3% og med 25 nye medarbejdere ansat på et år.

Dansk Ejerkapital, de nye medejere og Viegand Maagøe skal nu i gang med en justeret 2025-strategi, der forventes at være klar i efteråret 2022.

”Vi kommer fra et meget stærkt udgangspunkt på bæredygtighed og særligt E’et i ESG med både dybe og brede kompetencer og meget stærke referencer. De senere år har vi fået flere opgaver på S’et og G’et, og der skal vi selvfølgelig kigge ind i at styrke vores ydelser yderligere,” siger Søren Eriksen.

Viegand Maagøe har i 15 år rådgivet om energieffektivisering, grøn omstilling og bæredygtighed til staten, kommunerne og et stigende antal store og små virksomheder i både Danmark og internationalt. Fra kontorerne i København og Hinnerup rådgiver Viegand Maagøes mere end 50 medarbejdere både private virksomheder og offentlige institutioner i grøn omstilling.